Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Η ΠΟΕΔΗΝ για το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Συνάδελφοι,
      Με το ν. 4517/2018 άρθρο έβδομο, οι αρμόδιες υπηρεσίες όφειλαν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της εφαρμογής του μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού και Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι 14.3.2018.
     Ο Νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018 σε όσους δεν απογραφούν.
       Ως εκ τούτω θα πρέπει να παρέμβουμε στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων να απογράψουν όλους τους Συναδέλφους που λαμβάνουν το επίδομα. Να μην ξεχασθεί κανείς. Μεγάλη προσοχή σε όσους κάνουν αλλότρια καθήκοντα σε θέσεις που λαμβάνουν το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
     Με το ν. 4512/2018 άρθρο 396, η Κυβέρνηση σύστησε επιτροπή για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
      Η επιτροπή έως 30.5.2018 καταρτίζει βραχυπρόθεσμο σχέδιο καταγραφής της Υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την πρόληψη των παραγόντων κινδύνων στους χώρους εργασίας του φορέα που παρατηρούνται Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές συνθήκες Εργασίας.
         Υποβάλλει σχέδιο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο έως τον Ιανουάριο 2019, για την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο των εργαζομένων σε επικίνδυνο και ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας.
          Μέχρι την έκδοση της απόφασης της επιτροπής και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το Φεβρουάριο του 2019 το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλετε στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
         Από τη 1-3-2019 καταργούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη χορήγηση του Ανθυγιεινού Επιδόματος. Ως εκ τούτω, θα υπάρξει εκ νέου νομοθέτηση με βάση την πρόταση της επιτροπής. Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας είναι στον αέρα μετά την 1.3.2019. Στην πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας ζητήσαμε νέα Νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι το επίδομα θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται και μετά την 1.3.2019, τουλάχιστον στο σημερινό ύψος και στους σημερινούς δικαιούχους.
Το αρνήθηκε!!!
Ως εκ τούτω, επιβεβλημένοι είναι οι αγώνες
.
Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ
.....................................................................................
Αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: