Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Σχετικά με τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες των Τραυματιοφορέων.

Αριθμ. Πρωτ:.......351.
Πάτρα…….…..23.3.18.                                               ΠΡΟΣ: Διοίκηση Γ.Ν  ΠΑΤΡΩΝ.
       Οι καθημερινές τριβές του κλάδου των ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, με τα τμήματα του ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, σε ότι αφορά το εύρος των εργασιών αυτού του κλάδου στα εν λόγω τμήματα όταν καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες στις ακάλυπτες βάρδιες και ιδιαιτέρως η σχετική πολυγλωσσία που έχει αναπτυχθεί παρά τα συμφωνηθέντα σε επίπεδο Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και όχι μόνον,
                                                        μας   ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ
          Με την σύμφωνη γνώμη βεβαίως και των ιδίων των ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ,
Να ζητήσουμε την μετακίνηση ενός ακόμη Τραυματιοφορέα προς το ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα της κάλυψης των αναγκών των προαναφερόμενων τμημάτων και τα απογεύματα στις ημέρες μη εφημερίας.
     Βέβαια να επισημάνουμε ότι επιβάλλεται η άμεση ενίσχυσή μας με το ΑΝΑΓΚΑΙΟ και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ σχετικό Προσωπικό, για την πλήρη κάλυψη του Νοσοκομείου, την κάλυψη όλων των κενών βαρδιών που δυστυχώς κατά παράβαση των κείμενων κανόνων παραμένουν ακάλυπτες και σ΄ αυτά ειδικά τα προαναφερόμενα ευαίσθητα τμήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: