Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Μισθολογική κατάταξη δημοσίου υπαλλήλου και προϋπηρεσία ιδιωτικού τομέα: Τι ισχύει

      Μία σημαντική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο το epoli.gr και αφορά στο εάν προσμετράται ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά την μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη στο Δημόσιο.  Το ζήτημα ξεκίνησε, όταν το Γ’ Τμήμα του ΝΣΚ κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για 34 υπαλλήλους της τ. Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων «ΤΕΟ Α.Ε.», που μετά τη θέση αυτής σε εκκαθάριση, επανήλθαν σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα, είχε υπολογιστεί κατά τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους στην προαναφερόμενη εταιρεία.                                                               Σύμφωνα λοιπόν με την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Γ’ Τμήμα, είναι νόμιμη η μη προσμέτρηση του χρόνου απασχόλησης των εν λόγω υπαλλήλων της «ΤΕΟ Α.Ε.», στον ιδιωτικό τομέα, κατά την επάνοδό τους στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.
Ακολουθεί η Γνωμοδότηση    Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: